2013.04.19 – Kraków – Klub Arka – Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich „Klamka”

2013.04.19 – Kraków – Klub Arka – Międzyuczelniany Przegląd Kabaretów Studenckich „Klamka”