Czerwiec

ODBYŁO SIĘ
20.06
– 4 Ogólnpolski Festiwal Parodii i Pastiszu “Parodiola”

Więcej informacji:
http://www.mok.olsztyn.pl/public_html/czytaj/1170